Kompleksowe usługi związane z organizacją i obsługą pogrzebów od 1991 roku.

Porady

Pierwsze kroki po śmierci bliskiej osoby

Kiedy ktoś bliski umiera, ciężko zebrać myśli i opanować emocje, zwłaszcza że na śmierć bliskiej Nam osoby nigdy nie jesteśmy gotowi. Co zrobić w takim momencie?

Poniżej znajdą Państwo kilka najważniejszych informacji dotyczących działań, jakie trzeba podjąć.

Zgon w Domu

1. Jeśli zgon nastąpił do godzin wieczornych, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym w przychodni

 • lekarz stwierdza zgon
 • wystawia kartę statystyczną zgonu

2. Jeśli zgon wystąpił wieczorem i nie ma możliwości skontaktować się z lekarzem rodzinnym, należy wezwać pogotowie.

 • lekarz stwierdza zgon
 • wystawia kartę informacyjną

3. Zadzwonić pod nasz całodobowy numer telefonu (32) 267-80-70 lub (32) 267 41 47 w celu odbioru ciała osoby zmarłej, by zgodnie z wymogami przewieźć je do chłodni.

4. Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon po trzy bezpłatne egzemplarze aktu zgonu.

5. Po otrzymaniu aktu zgonu, należy skontaktować się z naszym zakładem pogrzebowym w celu omówienia szczegółów organizacji pogrzebu.

Zgon w Szpitalu

 • W chwili powiadomienia o śmierci przez szpital prosimy o kontakt z naszą firmą w celu uzgodnienia procedury odbioru zwłok. Należy zadzwonić pod nasz całodobowy numer telefonu (32) 267-80-70 lub (32) 267 41 47
 • W najbliższym dniu roboczym należy udać się na oddział celem odbioru karty statystycznej zgonu.
 • Należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpił zgon z dowodem osobistym osoby zmarłej i kartą statystyczną zgonu po trzy bezpłatne kopie aktu zgonu.
 • Z aktem zgonu, dowodem osobistym osoby zajmującej się pochówkiem, legitymacją emeryta/rencisty należy udać się do naszego zakładu w celu ustalenia szczegółów organizacji pogrzebu.

Dokumenty

Aby pochować osobę zmarłą niezbędny jest akt zgonu. Do wypłacenia zasiłku pogrzebowego w naszej firmie należy przedstawić następujące dokumenty:

 • akt zgonu
 • dokument emeryta, rencisty ( zielona legitymacja ) lub zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu
 • ksero dowodu osobistego wnioskodawcy ( bliski stopień pokrewieństwa )

Zasiłek Pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznanym na pokrycie kosztów pogrzebu. W obecnej chwili wynosi on 4.000 zł.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy iż nieodpłatnie zajmujemy się załatwieniem wszelkich formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego kierujemy do ZUS-u natychmiastowo, a całą różnicę wynikającą z kosztów pogrzebu i wysokości zasiłku zwracamy Państwu osobiście.

Wypłata zasiłku pogrzebowego przysługuje w razie śmierci:

 • Osoby ubezpieczonej,
 • Osoby mającej ustalone prawo do renty bądź emerytury,
 • Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • Osoby, która do dnia śmierci pracowała i miała odprowadzane składki emerytalno-rentowe,
 • Członka rodziny osoby ubezpieczonej, emeryta lub rencisty,
 • Osoby prowadzącej działalność gospodarczą.